Xung quanh vấn đề Sở di trú Mỹ ra sắc lệnh mới

Dự kiến ngày 09/08/2018 để thi hành Luật nhập cư quốc gia, tăng cường sự an toàn trong nội địa cộng đồng Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump sẽ ban hành quy định mới, nhằm quản lí chặt chẽ việc cư trú bất hợp pháp của sinh viên quốc tế, thuộc diện người phụ thuộc và diện F,J,M tại Hoa Kỳ.

Theo tình hình hiện tại, việc sở di trú Mỹ ra sắc lệnh mới sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đến những sinh viên Việt Nam dự định du học tại Mỹ.

Nội dung sắc lệnh

Mục đích ông Trump kí sắc lệnh này nhằm đảm bảo tính công bằng và nghiêm minh, khắc phục tình hình phân biệt đối xử trong cộng đồng nhập cư.

Nội dung cơ bản yêu cầu đối tượng du học sinh diện F, J, M, là diện nhập cảnh vào Mỹ với một mục đích nhất định sẽ phải rời đi khi hoàn thành mục tiêu. Nếu du học sinh nán lại sau thời gian học tập sẽ là cư trú bất hợp pháp.

Du học sinh diện F,J,M, không duy trì được tình trạng du học trước ngày 09/08/2018 thì thời gian cư trú bất hợp pháp tính như sau:

  • Sau ngày Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (Department of Homeland Security) kiểm tra và xác nhận hồ sơ của du học sinh không đạt yêu cầu của từng loại thị thực nhất định.
  • Sau ngày tờ khai xuất nhập cảnh I-94 của du học sinh hết hạn.
  • Một ngày sau khi Tòa kháng án Di trú (Board of Immigration Appeals) quyết định trục xuất du học sinh về nước

Du học sinh diện F,J,M không duy trì được tình trạng du học như yêu cầu vào ngày 09/08/2018 thì việc cư trú bất hợp pháp tính từ:

  • Sau ngày du học sinh không còn tham gia khóa học được chứng thực; hoặc sau ngày du học sinh tham gia chương trình học không được chứng thực.
  • Sau ngày du học sinh tốt nghiệp chương trình học của mình.
  • Sau ngày tờ khai xuất nhập cảnh I-94 của du học sinh hết hạn.
  • Sau ngày Tòa Kháng Án Di Trú quyết định trục xuất du học sinh về nước
Theo nội dung sắc lệnh mới du học sinh không được cư trú quá thời gian học tập
Du học sinh không được phép cư trú quá thời hạn

Hình phạt cho du học sinh cư trú bất hợp pháp

Việc sở di trú Mỹ ra sắc lệnh mới đi kèm với hình phạt quy định sau:

  • Cấm nhập cảnh vào Mỹ từ 3 đến 10 năm khi cư trú bất hợp pháp quá 180 ngày.
  • Cấm nhập cảnh vĩnh viễn với trường hợp ở trái phép 1 năm.

Tuy nhiên, sắc lệnh chính thức vẫn được đưa ra, Sở di trú vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến. Dự định sẽ công bố chính thức ngày 11/6/2018.

Sắc lệnh mới vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến
Sắc lệnh mới vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến

Tóm lại, đối với sinh viên Việt Nam, khi thị thực F, J, M hết hiệu lực thì nên quay về Việt Nam để tránh các phiền phức pháp lý. Còn nếu muốn tiếp tục ở Mỹ thì cần chuyển qua diện thị thực hợp pháp khác, trước khi thị thực cũ hết hạn. Nhìn chung, mục đích của Sở di trú Mỹ ra sắc lệnh mới là muốn hạn chế tình trạng nhập cư bất hợp pháp vào nước này, nên nếu tuân thủ đúng luật khi du học Mỹ, bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì sẽ không gặp bất kì khó khăn nào.